kiwistrand

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel om de privacy van natuurlijke personen in verband met verwerking van hun persoonsgegevens beter te waarborgen.

Waar er vanuit Kiwi Farm op verzoek tot advies wordt overgegaan is de medewerker of apotheker van Kiwi Farm – zoals elke apotheker - gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van een hulpvrager en een hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKG) en de (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, bestellingen of dossiervorming. De hulpvrager heeft het recht op inzage in het eigen dossier. Eent dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard, tenzij hulpvrager en adviseur gezamenlijk (schriftelijk) besluiten tot een kortere bewaartermijn.